Articles in Category: Traveller

Thuajse të gjithë në Ballkan i urrejnë shqiptarët

Written by Francis Tapon on Friday, 24 February 2012. Posted in Traveller

Thuajse të gjithë në Ballkan i urrejnë shqiptarët

Gjatë të gjitha udhëtimeve të mia nuk munda të gjeja ndonjë që mund të thoshte diçka të mirë për shqiptarët. Njerëzit më thanë të mos shkoj në Shqipëri. Ndër fyerjet që njerëzit rreshtonin për shqiptarët janë që ata:

  • Vjedhin 
  • Kutërbojnë 
  • Janë të pisët
  • Kanë 8-12 fëmijë për familje
  • Të gjithë duken njësoj dhe janë të shëmtuar si pasojë e origjinës
  • Të gjithë mbajnë një kësulë të bardhë të çuditshme (burrat)
  • Janë të gjithë muslimanë
  • Flasin vetëm shqip
  • Të gjithë ndjekin një libër të ashtuquajtur Kanun, që mbështet një kod mesjetar
  •  Vrasin ose lëndojnë pa ndonje shkak madhor