Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_zoo, 1
 • Error loading component: com_zoo, 1
 • Error loading component: com_zoo, 1
 • Error loading component: com_zoo, 1
 • Error loading component: com_media, 1
 • Error loading component: com_media, 1
 • Error loading component: com_zoo, 1
 • Error loading component: com_users, 1
Travel Magazine nr 27 - In Albania, for great experiences & Anthony Melchiorri, a special guest

Travel Magazine nr 27 - In Albania, for great experiences & Anthony Melchiorri, a special guest

on Sunday, 18 November 2018. Posted in Blog

Në treg numri i ri i Revistës Travel

Travel Magazine nr 27 - In Albania, for great experiences & Anthony Melchiorri, a special guest
Dear readers!
The last summer was too long! Although autumn has long been entered and crossed around Albania, the season that should be filled with rain and low temperature making you think about the winter and holidays was warm as a summer and has given to travel lovers the opportunity to move more.
And among the many trips we have brought you lots of new, interesting places and people who are worth the effort to highlight.
The Autumn always leeds towards nature and food tours, experiences trips, making us go though agritourism spots and enjoy the culinary delicacies throughout Albania. They are very varied and rich in taste and flavors.
And we are sure you`ll like it too.
 
Të dashur lexues!
Vera që shkoi ishte shumë e gjatë! Ajo ende nuk është larguar, ndonëse vjeshta ka kohë që ka hyrë e është shtruar këmbëkryq nëpër Shqipëri. Stina që duhet të ishte e mbushur me shira e temperatura të ulëta që të bëjnë të mendosh për dimrin dhe festat, ka qenë e ngrohtë si një verë e vonë dhe u ka dhënë mundësinë dashuruesve të udhëtimeve që të lëvizin më shumë.
E mes udhëtimeve të shumta edhe ne ju kemi sjllë plot vende të reja, përvoja interesante dhe njerëz që vlejnë t`u nxirret puna në pah.
Vjeshta e orinetuar drejt natyrës dhe tureve të ushqimit, na bën gjithmonë t`i kthejmë sytë nga agroturizmi dhe përvojat kulinare kudo nëpër Shqipëri. Janë shumë e të larmishme.
Jemi të sigurt se do t`ju pëlqejnë edhe juve.

 

Trav️el nº 27

EDIT️
Irhan Jubica:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f42/1/16/1f1e6_1f1f1.png");">???????? Zonat e Pambrojtura të Shqipërisë
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f96/1/16/1f1ec_1f1e7.png");">???????? The Unprotected Areas of Albania

GALLERY
Ermir Xh. Hoxha
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f42/1/16/1f1e6_1f1f1.png");">???????? Arkitektura sovjetike në Shqipërinë e viteve '50
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f96/1/16/1f1ec_1f1e7.png");">???????? The Soviet architecture in Albania during the 50s

GJURMË
Ilirjan Gjika:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f42/1/16/1f1e6_1f1f1.png");">???????? Kështjella e Kaninës dhe historitë e saj me princër e princesha
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f96/1/16/1f1ec_1f1e7.png");">???????? Kanina Castle and its stories with princes e princesses

SPECIAL GUEST
Flora Xhemani Baba:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f42/1/16/1f1e6_1f1f1.png");">???????? Anthony Melchiorri, Shqipëria një surprizë e madhe për mua | Prezantuesi i njohur televiziv, krijuesi dhe producenti i "Hotel Impossible" vizitoi Shqipërinë me ftesë të Adriatik Tours LLC
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f96/1/16/1f1ec_1f1e7.png");">???????? Anthony Melchiorri, Albania a big surprise for me | The TV & Hospitality personality, the creator & producer of Hotel Impossible, visited Albania invited by Adriatik Tours LLC

TRADITA
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f42/1/16/1f1e6_1f1f1.png");">???????? Adriatik Hotel një Shqipëri e vogël luksoze me pesë yje
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f96/1/16/1f1ec_1f1e7.png");">???????? ️Adriatik Hotel, a small five stars luxury Albania

Kristina Fidhi:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f42/1/16/1f1e6_1f1f1.png");">???????? Antigonea, tempulli ende misterioz që mund të shijohet në çdo stinë
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f96/1/16/1f1ec_1f1e7.png");">???????? Antigonea, the magical temple that can be enjoyed at every season

DESTINACIONE
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f42/1/16/1f1e6_1f1f1.png");">???????? 10 fotot më të bukura të vjeshtës në Shqipëri dhe Ballkan:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f96/1/16/1f1ec_1f1e7.png");">???????? The best 10 Fall captures in Albania and the Balkans:
Thethi, Rugova, Boga, Qafështama, Kolonja, Laguna e Karavastasë, Bled (Slloveni), Razma, Kolashin (Mali i Zi), Mavrovë (Maqedoni)

Elitjona Doko:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f42/1/16/1f1e6_1f1f1.png");">???????? Kruja, aromë identiteti kombëtar
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f96/1/16/1f1ec_1f1e7.png");">???????? Kruja, a flavor of National identity

KRONIKË
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f42/1/16/1f1e6_1f1f1.png");">???????? Qendra e Vizitorëve Theth - një model për t'u ndjekur
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f96/1/16/1f1ec_1f1e7.png");">???????? National Park Theth Visitors Centre - a example to follow

REPORTAZH
Kastriot Faci:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f42/1/16/1f1e6_1f1f1.png");">???????? Përmet, mos e vet
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f96/1/16/1f1ec_1f1e7.png");">???????? Përmet is unmatched

ITINERARE
Irhan Jubica:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f42/1/16/1f1e6_1f1f1.png");">???????? Shllaku mund ta shpëtojë veten me turizëm 
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f96/1/16/1f1ec_1f1e7.png");">???????? Shllak can rescue itself through tourism

Sadi Petrela:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f42/1/16/1f1e6_1f1f1.png");">???????? Bjeshkët e Namuna, Bjeshkët e Bekueme | Via Dinarica po shtrihet edhe në Shqipëri dhe Kosovë
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f96/1/16/1f1ec_1f1e7.png");">???????? The Accursed Mountains of the Nord | Famous ‘Via Dinarica’ is blazing a trail in Albania and Kosovo, too

Alma Mushi:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f42/1/16/1f1e6_1f1f1.png");">???????? Liqenet e Funarit, Elbasani që nuk njihni
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f96/1/16/1f1ec_1f1e7.png");">???????? Funari Lakes, the unknown Elbasan

PERSONAZH
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f42/1/16/1f1e6_1f1f1.png");">???????? Jurgen Burreli: Duhet gjithmonë një udhërrëfyes nëpër shtigjet e Shqipërisë
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f96/1/16/1f1ec_1f1e7.png");">???????? Jurgen Burreli: A guide to the paths of Albania is always needed

Elitjona Doko:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f42/1/16/1f1e6_1f1f1.png");">???????? Saimir Strati, ambasadori i veprave murale shqiptare
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f96/1/16/1f1ec_1f1e7.png");">???????? Saimir Strati, an ambassador of the Albanian mural art

TRENDS
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f42/1/16/1f1e6_1f1f1.png");">???????? Team Building, udhëtimet ideale për skuadrat e mëdha
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f96/1/16/1f1ec_1f1e7.png");">????????️Team Building, ideal trips for large teams

MADE IN ALBANIA
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f42/1/16/1f1e6_1f1f1.png");">???????? Dita e Agroturizmit ose oferta turistike e Reçit, fshatit të gështenjave, shpellave dhe natyrës së mrekullueshme
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f96/1/16/1f1ec_1f1e7.png");">???????? Agrotourism Day or the tourist offer of Reç, a village of chestnuts, caves and wonderful nature

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f42/1/16/1f1e6_1f1f1.png");">???????? Pema e Jetës - vendi që ju sjell më pranë natyrës
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f96/1/16/1f1ec_1f1e7.png");">???????? "Tree of Life" - we bring you closer to nature

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f42/1/16/1f1e6_1f1f1.png");">???????? “Një mikpritje Bajroneze në Tepelenën e Vezirit Ali”
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f96/1/16/1f1ec_1f1e7.png");">???????? Bayronic hospitality in Tepelena of Ali Vizier

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f42/1/16/1f1e6_1f1f1.png");">???????? Soap Arcadia, kopshti i mrekullive të Anxhelës
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f96/1/16/1f1ec_1f1e7.png");">???????? Soap Arcadia, the wonderwork garden of Anxhela

0.0/5 rating (0 votes)

Hits

10829

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.