Error
  • Error loading component: com_media, 1
  • Error loading component: com_media, 1
Adriatik  Hotel in Durrës, a small five stars luxury Albania

Adriatik Hotel in Durrës, a small five stars luxury Albania

on Thursday, 10 January 2019. Posted in Tradita

Adriatik Hotel, një Shqipëri e vogël luksoze me pesë yje

Adriatik  Hotel in Durrës, a small five stars luxury Albania
English - Shqip
Imagine for a moment that you've just come to Albania for a while and you are not able to visit it, even for a short tour, somewhere in the city, near the hotel you're staying. Let's assume that your work is the reason that brought you to stay at the Adriatik Hotel, in the coastline of Durres. Your short time does not promise you a touristic visit and tours of different sites and cities in Albania.
A cultural tour inside the hotel
Do you know that such a tour can also be done in the Adriatik hotel? Being a tourist attraction as one of the oldest hotels in Albania, 60 years old , thanks to the management and the professional staff, makes this hotel unique in its kind, and you can consider this hotel as a little Albania. If you can’t visit the tourist spots of Albania ,you can visit them in every hotel room at Adriatik Hotel, as they are decorated with the most beautiful tourist sites in Albania. You can be sleeping at the edge of the Rozafa Fortress, beneath the beautiful and white windows of Berat, under the columns of Apollonia, between the magic of Butrint or near the Durrës Beauty Collection, images that have worn the walls of the rooms, instead of ordinary wall paper. Even a guide can accompany you to each room and convey the Albanian beauties with the right information. Here's where you can make a virtual cultural tour.
 
Albanian national identity
If we tell you that the halls of the hotel have the features of a museum, we would not exaggerate at all. Dozens of objects of various jewels of art and handicrafts have decorated the walls and windows of the hotel, conveying an overview of the Albanian national identity, through which many aspects of Albania's culture can be recognized. Handmade handicrafts, original paintings, old photographs from Albanian history, artwork scattered around the corner, national costumes from various parts of Albania give you enough time to get a little of our tradition and cultural identity , as if you were really in a museum, even with a guide.
 
Albanian Culinary
At this point, Adriatik Hotel is unique. In a five star standard hotel but that reaches the best of the traditional cuisine, the culinary staff carefully prepares each recipe for it to have the most distinctive features and come from a certain province of Albania, conveying through the recipe the culinary culture of the country. Modernity is not necessarily expressed through modern cuisine, it can be beautifully passed through elegant decoration but preserving the tradition and especially the taste of the served food. Thus, since the bread made of grain grown naturally in Albanian lands, up to the dairy and other organic food , comes to the restaurant through farmers and small growers from all parts of Albania, giving you the opportunity that through a menu with some lanes, enjoy a culinary tour through the provinces of Albania.
Yoga and Wellness at Adriatik Hotel
Albania is developing these services during the recent years, and are linked to health and aesthetics. Thermal waters, offer soothing cure and would have been a great way to fill a day of your journey. But even at this point, the whole wellness treatments and yoga packages, offered by the Adriatik hotel with personalized SPA services, ranging from massages, to various salt and mineral treatments, can come to your aid. Not bad, right?
 
Magical Sea View
Where else can you enjoy the most stunning scenery than at the verandas and balconies of Adriatik Hotel? Its seafront location gives you the opportunity to enjoy it at any moment of the day and with all the spectacular views of the sunset. Seaside walks along the shore, especially off-season, the fresh air, are a wonderful cure for your mind and body that will add value to your enjoyment.
If you love to take pictures, you can be sure to experience the most beautiful and different sunsets everyday.
Did you enjoy exploring a little Albania inside Adriatik Hotel ?
See you soon in Durres at Adriatik Hotel :
www.adriatikhotel.com
RR. Pavaresia, Lagja 13, Plazh
Durres, Albania

Adriatik Hotel, një Shqipëri e vogël luksoze me pesë yje

Imagjinojeni për një moment se keni ardhur në Shqipëri vetëm për pak kohë dhe nuk keni mundësi ta vizitoni atë, qoftë edhe për një tur të shkurtër, diku në një qytet afër hotelit ku po qëndroni. Le të supozojmë puna eshte arsyeja qe ju ka sjellë që të qëndroni në Hotel Adriatik, buzë bregdetit të Durrësit. Koha juaj e shkurtër nuk ju premton një vizitë turistike e përmes saj një njohje të Shqipërisë.
 
Një tur kulturor brenda në hotel
A e dini se një tur të tillë mund ta bëni edhe brenda ambienteve të hotel Adriatik? Duke qenë vetë një atraksion turistik, si një prej hoteleve më të vjetër në Shqipëri, me një moshë 60-vjeçare, Hoteli është sot në sajë të drejtimit të një stafi profesionistësh, një strukturë e tillë e mirëmenduar, që mund të quhet pa frikë një Shqipëri e vogël. Ju vërtet nuk mund t`i shihni spotet turistike të Shqipërisë por po të doni, mund t`i vizitoni ato në çdo dhomë të hotelit pasi ato janë dekoruar me pamjet më të bukura të Shqipërisë turistike. Ju mund të jeni duke fjetur buzë Kalasë së Rozafës, poshtë dritareve të bukura e të bardha të Beratit, nën kolonat e Apollonisë, mes magjive të Butrintit apo pranë hireve të Bukuroshes së Durrësit, pamje të cilat kanë veshur muret e dhomave, në vend të letrës së zakonshme të murit. Madje një udhërrëfyes mund t`ju shoqërojë në çdo dhomë dhe t`jua përcjellë bukuritë shqiptare me informacionet e duhura. Ja ku e bëtë një tur kulturor virtual.
 
Identiteti kombëtar shqiptar
Nëse do t`ju thoshim se hollet e hotelit kanë tiparet e një muzeu, nuk do ta tepronim aspak. Dhjetëra objekte te zhanëreve të ndryshme të artit dhe artizanatit, kanë dekoruar muret dhe vitrinat e hotelit, duke përcjellë një pasqyrë të identitetit kombëtar shqiptar, e përmes të cilave mund të njihen shumë aspekte të kulturës së Shqipërisë. Objektet e punuara me dorë të artizanatit, pikturat origjinale, fotografitë e vjetra me temë nga historia shqiptare, veprat e artit të shpërndara bukur nëpër kënde kudo, kostumet kombëtare nga treva të ndryshme të Shqipërisë, ju japin kohë të mjaftueshme për të njohur pak nga identiteti kombëtar, si të ishit vërtet në një muzeum, madje edhe shoqërurar me ciceron.
 
Kulinaria shqiptare
Në këtë pikë Adriatiku nuk ka të dytë. Në një hotel të standartit me pesë yje por që ka shkuar deri në thelbin e brendshëm të kuzhinës tradicionale, stafi kulinar përgatit me kujdes çdo recetë, që ajo të ketë tipare sa më identitare dhe të vijë nga një krahinë e caktuar e Shqipërisë, duke përcjellë përmes recetës edhe kulturën kulinare të vendit. Moderniteti jo domosdoshmërisht duket shprehur përmes kuzhinës moderne, ai shumë bukur mund të përcillet përmes dekorimit elegant por duke ruajtur traditën dhe sidomos shijen e ushimit që serviret. Kështu, që nga buka e bërë vetë me grurë të rritur natyralisht në tokat shqiptare e deri tek bylmetrat dhe baza tjetër ushqimore, vjen në restorant nëpërmjet fermerëve dhe kultivuesve të vegjël nga ta gjitha krahinat e Shqipërisë, duke ju dhënë juve mundësi që përmes një menuje me disa korsi, të shijoni një tur kulinar nëpër krahinat e Shqipërisë.
 
Turizmi shëndetsor
Shqipëria ka shumë sektorë të turizmit shëndetsor, të cilat kanë filluar të zhvillohen vitet e fundit dhe janë të lidhura edhe më shëndetin, edhe me estetikën. Shumë burime te ujrave termale, ofrojnë kura qetësuese dhe do të kishin qenë një mënyrë shumë e mirë për të mbushur një ditë të udhëtimit tuaj. Por edhe në këtë pikë, mund t`ju vijë në ndihmë gjithë trajtimi estetiko-shëndetsor që ju ofron hotel Adriaktik me shërbimet SPA, të personalizuara, që fillojnë nga masazhet, e deri tek trajtimet me kripëra e minerale të ndryshme. Jo keq, apo jo?
Deti dhe natyra
E ku tjetër mund të shijoni panorama më magjepsëse sesa nga verandat dhe ballkonet e Hotel Adritik? Vendndodhja e tij buzë detit i jep mundësinë që ta shijoni atë në çdo moment të ditës e me të gjitha nuancat e mundshme të perëndimit. Vetëm shëtitjet pasditeve buzë detit, sidomos jashtë sezonit, janë një kurë falas për shëndetin tuaj, që do t`jua shtojë më shumë kënaqësinë e qëndrimit.
E shijuat udhëtimin në Shqipërinë e vogël me emrin Adritaik? Kur ta provoni vërtet, edhe pse është një shëtitje e shkurtër, do të jetë shumë herë më e bukur se ky përshkrim.
0.0/5 rating (0 votes)

Hits

9679

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.